İşletmeler için ağ performansının optimize edilmesi, güvenliğinin sağlanması ve bu nedenle ağ trafiğinin izlenmesinin iş takibi ve verimliliği arttırdığı, olası sorunların en hızlı şekilde çözülmesini sağlayarak birçok açıdan kaybı azalttığı aşikardır. Ağ trafiğini izleyerek bu avantajlardan yararlanmak için, bir ağı nasıl izleyebileceğinizi ve analiz edebileceğinizi bilmeniz gerekir. Elde edilen verilerle ne yapılacağı, bu verilerin nasıl kullanılacağı ve yönetileceği yönetim sürecini kolaylaştıracak ve iş modelinizi geliştirecektir. Elbette ki kurumsal bir işletmenin büyük çaplı ağını izlemek, bir ev ya da küçük ofis ağını izlemekle aynı değildir. Ağ ortamı genişledikçe, ağ trafiğini izlemek giderek zorlaşmaktadır; bu nedenle ağ trafiğinin nasıl izleneceğini bilmek, ağınızın en iyi şekilde çalıştığından emin olmak için çok önemlidir. Ağ trafiğini izlemek için özel olarak hazırlanmış çeşitli uygulamalardan ve yazılımlardan yararlanmak, işlerin daha kolay ve doğru bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Ağ trafiğini izlerken, hedef belirlemek ve süreci sistematik bir şekilde ilerletmek oldukça önemlidir. Ağ trafiğini hangi amaçla izleyeceğinizi bilmek, bu amaca ulaşırken gereksiz adımlarla vakit kaybetmenizi engelleyecek ve nokta atışı yapmanızı sağlayacaktır.

Ağ trafiğini izlerken, takip etmeniz gereken birkaç adım vardır. Bunlardan ilki temel veri kaynaklarını belirlemektir. Ağ trafiği izlerken akış verileri, paket verileri, WiFİ ve cihaz verileri gibi farklı kaynaklar kullanılabilir. Özellikle büyük ağlarda, birden fazla kaynaktan gelen verinin birleştirilmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir.

İkinci adım ağa bağlı cihazları ve uygulamaları tespit etmektir. Ağ trafiğini izlemek için ağda var olan cihazların, kullanıcıların ve uygulamaların keşfedilmesi, bu öğelerin birbirleri arasındaki bağlantıların görsel olarak ortaya çıkarılması ve yorumlanması oldukça önemli bir adımdır. Bu sayede hangi kullanıcıların bant genişliğini daha  fazla kullandığı, ağ trafiğinde daha çok yer kapladığı gibi bilgilere ulaşmak ve gerekli optimizasyonları yapmak kolaylaşacaktır.

Üçüncü ve asıl adım olan ağ trafiği izleme; uygun aracı seçme, verileri doğru bir şekilde raporlama ve yorumlama, elde edilen veriler ışığında uygun değişiklikleri ve geliştirmeleri yapma eylemlerini kapsar. Ağınızı izlemek için seçeceğiniz aracın, yazılımın ya da uygulamanın amaçlarınızı gerçekleştirecek yeterlilikte olması ve kullanılan teknolojiler ve protokollerin ihtiyacınıza hizmet etmesi sürecin kilit noktasıdır. Ağ trafiği izleme aracınız size, ağınızla ilgili temel ve detaylı bilgileri vermeli, gösterge tablolarıyla ağ trafiğinizde neler olup bittiğine dair üst düzey bir bakış açısı sağlamalıdır. Farklı veri kaynaklarını birleştirerek tam bir veri sunması, ağınızın tümünde kontrol sağlamanız açısından önemlidir. Ayrıca ağ trafiğine dair gerçek zamanlı izlemenin yanı sıra geçmişe dönük raporlama yapması, ağınızın genel eğilimlerini belirleyerek olası sorunları, tıkanıklıkları ve darboğazları görmenize imkan tanıyacak; proaktif bir ağ yönetim süreci oluşturarak hasar ve kayıpların önüne geçecektir.

Ağ trafiğini sadece izlemek yeterli değildir. Ağ performansını optimize ederek ve ağınızın ihtiyaç duyduğu değişiklikleri yaparak süreci tamamlamak ve sonuca ulaşmak gerekir. Büyük ve karmaşık bir ağ ortamını optimize etmek için, performans analizi, optimizasyon ve sorun giderme gibi birden fazla etki alanından ve uygulamalardan gelen ağ verilerinin ilişkilendirilmesini gerektirir. Görsel analizler, tablolar, kontrol panelleri, raporlar ve uyarılar ile ağdaki anormal hareketler tespit edilmeli, izlenecek yollar belirlenmeli ve mevcut/olası sorunlar çözülmelidir. Bu adımlarla yapılacak geliştirmeler ile kullanıcılara aynı kalitede hizmet sunulmasını, güvenliğin sağlanmasını, ağ performansının en üst düzeye taşınmasını ve verimliliğin artmasını sağlar.